MYBIKE INSURANCE

Elektrische bakfiets verzekering

Wilt u uw fiets niet alleen tegen diefstal verzekeren maar ook voor alle schade? Dan is de myBike Insurance een goede keuze. Met deze Omnium dekking bent u verzekerd tegen alle risico’s, inclusief diefstal van de gehele fiets alsook de materiële gevolgschade ten gevolge van de diefstal of poging tot diefstal van uw fiets. 

Ook de accessoires zijn hierin meeverzekerd op voorwaarde dat ze mee opgenomen worden in de verzekerde waarde. 

Bij schade heeft u bij myBike Insurance recht op een vervangfiets, want de huurprijs van de vervangfiets is meeverzekerd. Dit wanneer de fiets zo beschadigd is dat de herstelling langer dan 8 kalenderdagen zou duren en met een maximum van 38 kalenderdagen. 

Er vindt geen afschrijving plaats op de fiets gedurende de eerste 36 maanden. de verzekerde periode. Of uw fiets nu in het eerste of het laatste jaar van de verzekering wordt gestolen, bij myBike Insurance krijgt u een nieuwe, gelijkwaardige fiets vergoed.


Vrijstelling

Bij totaal verlies of diefstal is de vrijstelling € 50,-.

Wij bieden u een dekking waarbij alle materiële schade en/of verliezen, welke ook hun oorzaak is, gewaarborgd is en dit met vrijstelling van slechts 50 EUR. Hier is het principe geldig ‘alles is verzekerd’, behalve de schade ten gevolge van de uitsluitingen.

Zijnde:

  • Schade door confiscatie, inbeslagname, opvordering, neming door hogerhand en of soortgelijke maatregelen verricht door een al dan niet wettelijke overheid
  • Schade veroorzaakt door financiële verplichtingen, koersverschillen
  • Reeds bestaande schade
  • De mechanische, elektrische en elektronische schade
  • Schade door geleidelijke inwerking van weersomstandigheden, roest, verkleuring, oxidatie of door geleidelijke inwerking van normaal gebruik zoals krassen, schrammen en deuken.

Pech zit in een klein hoekje en komt altijd ongelegen. 

Wij bieden u bij 24/7 bijstand bij pech vanaf 1 km vanaf het startadres van een dagtrip of van woon-werkverkeer, een directe pechbijstand aan. Deze zal ervoor zorgen dat u direct zal worden geholpen om de fiets terug rijklaar te maken. 

Indien mogelijk zal de herstelling ter plaatse worden uitgevoerd. Zo niet, zal u en uw fiets een terugrit krijgen naar de plaats die het meest geschikt is voor een herstelling. 

De myBike Insurance Fietsbijstand is geldig in gans België, Nederland, en Luxemburg en dit vanuit elk vertrekpunt die in dit gebied gelegen is of vanuit de woonplaats. 

Deze dekking is geldig voor alle types van fietsen, e-bikes, e-sooters, 3wielers, en bakfietsen en dit in geval van elke technische en/of elektrische panne, diefstal, ongeval, vandalisme waardoor de bestuurder op dat ogenblik met betreffend rijwiel niet meer zelfstandig zijn weg kan verderzetten.