MYBIKE INSURANCE

Elektrische racefiets/ MTB verzekering

Pech zit in een klein hoekje en komt altijd ongelegen. 

Wij bieden u bij 24/7 bijstand bij pech vanaf 1 km vanaf het startadres van een dagtrip of van woon-werkverkeer, een directe pechbijstand aan. Deze zal ervoor zorgen dat u direct zal worden geholpen om de fiets terug rijklaar te maken. 

Indien mogelijk zal de herstelling ter plaatse worden uitgevoerd. Zo niet, zal u en uw fiets een terugrit krijgen naar de plaats die het meest geschikt is voor een herstelling. 

De myBike Insurance Fietsbijstand is geldig in gans België, Nederland, en Luxemburg en dit vanuit elk vertrekpunt die in dit gebied gelegen is of vanuit de woonplaats. 

Deze dekking is geldig voor alle types van fietsen, e-bikes, e-sooters, 3wielers, en bakfietsen en dit in geval van elke technische en/of elektrische panne, diefstal, ongeval, vandalisme waardoor de bestuurder op dat ogenblik met betreffend rijwiel niet meer zelfstandig zijn weg kan verderzetten.Vrijstelling

Bij totaal verlies of diefstal is de vrijstelling € 50,-.

Wij bieden u een dekking waarbij alle materiële schade en/of verliezen, welke ook hun oorzaak is, gewaarborgd is en dit met vrijstelling van slechts 50 EUR. Hier is het principe geldig ‘alles is verzekerd’, behalve de schade ten gevolge van de uitsluitingen.

Zijnde:

  • Schade door confiscatie, inbeslagname, opvordering, neming door hogerhand en of soortgelijke maatregelen verricht door een al dan niet wettelijke overheid
  • Schade veroorzaakt door financiële verplichtingen, koersverschillen
  • Reeds bestaande schade
  • De mechanische, elektrische en elektronische schade
  • Schade door geleidelijke inwerking van weersomstandigheden, roest, verkleuring, oxidatie of door geleidelijke inwerking van normaal gebruik zoals krassen, schrammen en deuken.

Pech zit in een klein hoekje en komt altijd ongelegen. 

Wij bieden u bij 24/7 bijstand bij pech vanaf 1 km vanaf het startadres van een dagtrip of van woon-werkverkeer, een directe pechbijstand aan. Deze zal ervoor zorgen dat u direct zal worden geholpen om de fiets terug rijklaar te maken. 

Indien mogelijk zal de herstelling ter plaatse worden uitgevoerd. Zo niet, zal u en uw fiets een terugrit krijgen naar de plaats die het meest geschikt is voor een herstelling. 

De myBike Insurance Fietsbijstand is geldig in gans België, Nederland, en Luxemburg en dit vanuit elk vertrekpunt die in dit gebied gelegen is of vanuit de woonplaats. 

Deze dekking is geldig voor alle types van fietsen, e-bikes, e-sooters, 3wielers, en bakfietsen en dit in geval van elke technische en/of elektrische panne, diefstal, ongeval, vandalisme waardoor de bestuurder op dat ogenblik met betreffend rijwiel niet meer zelfstandig zijn weg kan verderzetten.